کلاس داوری درجه سه اسکی آلپاین در استان مازندران برگزار شد

کلاس آموزش داوری درجه سه اسکی آلپاین پنج شنبه دهم آذر در استان مازندران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، در پی درخواست هیات اسکی استان مازندارن و مکاتبه با فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی یک دوره کلاس داوری درجه سه اسکی آلپاین با تدریس اساتید صادق کلهر و جواد اکبری در شهرستان نوشهر برگزار شد.

شرکت کنندگان این دوره عبارت بودند از:

خانم ها:

-زیبا کلهر رئیس هیات اسکی شهرستان بابل

-طاهره صالح پور سرپرست هیات اسکی بخش کجور

-سحر جهاندار لاشکی نایب رییس هیات اسکی بخش کجور

-سعیده بخشی سرپرست هیات اسکی شهرستان عباس آباد

-زهرا مال میری دبیر هیات اسکی بخش کجور

آقایان:

-مهرداد باباپور رئیس هیات اسکی استان مازندران

-امیررضا جعفری دبیر هیات اسکی شهرستان نوشهر

-ماکان باباپور رئیس هیات اسکی شهرستان نوشهر 

-مجید حنفی مقدم دبیر هیات اسکی استان مازندران

-سید محمد حسینی رئیس هیات اسکی شهرستان چالوس 

-رضا خزایی مسئول روابط عمومی هیات اسکی استان مازندران

-سید محسن حسینی رییس کمیته چمن هیات اسکی استان مازندران

-مهران باباپور رییس کمیته مسابقات استان مازندران

  • 10:32
  • 1401/09/12
  • 5552