هاکی‌روی‌یخ و پاتیناژ به فدراسیون اسکی منتقل شدند

با تصمیم وزارت ورزش و جوانان رشته هاکی روی یخ از فدراسیون اسکیت منتزع و به زیر مجموعه فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ملحق شد.

با توجه به اختیارات حاصل از جزء ۱۱ بند الف ماده ۴ قانون، اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و دستورالعمل اجرایی آن و موافقت مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ مقام عالی وزارت تصمیمات جدیدی درخصوص رشته های مرتبط با المپیک زمستانی گرفته شد که به شرح ذیل است:

بر این اساس رشته هاکی روی یخ به عنوان رشته‌ای که در بازی‌های آسیایی و المپیک زمستانی حضور دارد از فدراسیون اسکیت منتزع و در قالب "انجمن هاکی روی یخ" به زیر مجموعه فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی ملحق می‌گردد.

رشته‌های اسکیت روی یخ سرعت، اسکیت روی یخ تعقیبی و اسکیت نمایشی (پاتیناژ) از فدراسیون اسکیت منتزع و در قالب "انجمن اسکیت روی یخ" تجمیع و در زیر مجموعه فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی فعالیت خواهند کرد.

فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی با توجه به تصویب نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲ه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ هیات محترم وزیران (بند ۱) آیین نامه هر یک از دو انجمن فوق را تدوین و پس از تایید وزارت و تصویب مجمع عمومی فدراسیون به مورد اجرا خواهد گذاشت.

گفتنی است تیم ملی هاکی روی یخ ایران سال گذشته نایب قهرمان رقابت‌های دسته ۴ جهان (ویژن ۴) شد.

  • 22:47
  • 1401/09/08
  • 3345