مطالعه اسکی اصفهان

پیست اسکی فریدون شهر

مکان‌یابی سایت های تفریحی - ورزشی اسکی(مطالعه موردی استان اصفهان)

فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری
 
چکیده

ورزش­هایی که به منابع و جاذبه ­های جغرافیایی وابسته ­اند، مهمترین بخش قابل توجه در گردشگری ورزشی به شمار می‌روند. یکی از بخش­های گردشگری طبیعی، اسکی است که علاقه­مندان آن طیف وسیعی از مردم می­باشند و ­از نظر اقتصادی نیز بخش پر درآمدی از صنعت گردشگری محسوب می­شود. ارتفاعات استان اصفهان با وجود شرایط متفاوت اقلیمی و طبیعی و همچنین وجود شهرهای بزرگ و جاذبه‌های اطراف آن، از مناطق مستعد احداث پیست اسکی در کشور می‌باشد. بنابراین مکان‌یابی بهنیه احداث پیست به ویژه در جهت جذب گردشگر در این منطقه ضروری می‌باشد. در این پژوهش به مکان یابی سایت­های تفریحی - ورزشی اسکی در استان اصفهان پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از منطق بولین به بررسی زیر معیارهای اقلیمی و زمین شناختی پرداخته شده و جهت بررسی ارتباطات متقابل معیارهای اصلی(زمین شناختی، اقلیمی و دسترسی) با استفاده از مدل دیمتل میزان تأثیرگذاری معیارها بررسی شده است. نتایج حاصل از هم­پوشانی وزنی نهایی معیارهای اصلی نشان می­دهد که بیشترین مساحت و تراکم پهنه­های مناسب در نیمه غربی استان می­باشد. در این پهنه­ها به‌ویژه در شهرهای فریدن و فریدونشهر و مناطقی­از شهرستان سمیرم شکل زمین مناسب و مطلوب می­باشد و امکان بارش و ماندگاری برف بیش از مناطق دیگراستان ­است.

 

کلیدواژه‌ها
گردشگری ورزشی؛ اسکی؛ استان اصفهان؛ منطق بولین؛ مدل دیمتل

  • 00:30
  • 1401/09/07
  • 4028