آغاز ثبت نام دوره ارتقا داوری درجه ۳ به دو بانوان و آقایان در سامانه ملی اسکی

کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی از آغاز ثبت نام دوره ارتقا داوری درجه ۳ به دو بانوان و آقایان سال ۱۴۰۱ در سایت این فدراسیون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، کمیته آموزش فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی از آغاز ثبت نام دوره ارتقا داوری درجه ۳ به دو بانوان و آقایان سال ۱۴۰۱ در سایت این فدراسیون خبر داد.

متقاضیان شرکت در این دوره می توانند با مراجعه به سایت فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی به نشانی skifed.ir وارد بخش سامانه ملی اسکی

 http://portal.skifed.ir شده و ثبت نام خود را انجام دهند.

هزینه شرکت در این دوره ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

  • 23:27
  • 1401/06/21
  • 5998