٢٦ تير و به ميزبانی آكادمی ملی المپيك؛

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی برگزار می‌شود

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، (یک‌شنبه – بیست و ششم تیرماه) در محل آکادمی ملی المپیک( سالن استاد فارسی) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون اسکی با حضور اعضای مجمع، (یک شنبه – بیست و ششم تیرماه) ساعت 14 در محل آکادمی ملی المپیک و سالن استاد فارسی برگزار می‌شود.

ارائه گزارش عملکرد فدراسیون، ارائه گزارش حسابرس (سال 1400)، ارائه کلیه گزارش‌های مالی تا پایان سال 1400، بررسی و تصویب برنامه عملیاتی سال 1401 و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات توسط اعضا از مهم ترین محورهای مورد بحث در این مجمع خواهد بود.

  • 20:04
  • 1401/04/14
  • 9564