برگزاری وبینار کمیته روستایی و عشایری فدراسیون اسکی با روسای کمیته های هیئت های استانی

وبینار کمیته روستایی و عشایری فدراسیون به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد

در راستای پیگیری فعالیتهای سال برفی پیش رو، کمیته روستای و عشایری فدراسیون اسکی، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، اقدام به برگزاری وبینار با اعضای استانی خود نمود. در این نشست سرپرست کمیته روستایی و عشایری فدراسیون ضمن تشکر از حضور سرپرستان کمیته های روستایی و عشایری هیئتهای استانی به تبیین برنامه های سال پیش رو پرداخت و حاضرین نیز نظرات و پیشنهادات خود را ارئه نمودن.

  • 23:26
  • 1400/08/10
  • 10101