برگزاری وبینار با موضوع حقوق ورزش فدراسیون

در راستای دانش افزایی خانواده اسکی کشور در موضوعات حقوقی ورزشی، وبینار تخصصی موضوع با تدریس متخصصان امر و با هماهنگی انجمن حقوق ورزشی ایران برگزار شد.

فدراسیون اسکی در راستای توسعه دانش ورزشکاران، مربیان، مسئولان و تمامی فعالان اسکی کشور، اقدام به برگزاری نشست تخصصی با هدف تبیین وظایف و مسئولیتهای حقوقی فعالان بخشهای مختلف ورزش اسکی نمود. این نشست وبیناری که با همکاری انجمن حقوق ورزشی ایران برگزار شد بیش از 50 مخاطب داشت و با تدریس و تحلیل مباحث اساتید بنام حقوق ورزش و وکلای دادگستری برگزار شد. در این نشست که نزدیک به 2 ساعت بطول انجامید حاضرین به طرح پرسش و پاسخ پرداختند. در این نشست رئیس فدراسیون و رئیس انجمن حقوق ورزشی ایران در ابتدای جلسه به تبیین اهمیت و جایگاه حقوق ورزشی در رفع مشکلات و انجام صحیح تکالیف و مسئولیتهای افراد فعال در ورزش پرداختند.

  • 08:37
  • 1400/08/09
  • 11802