جلسه انجمن کرلینگ برگزار شد

جلسه انجمن کرلینگ ‌روز چهارشنبه ۳۰ خرداد با حضور رئیس انجمن کرلینگ و دبیر فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و‌ ورزش های زمستانی ،روز چهارشنبه ۳۰ خرداد جلسه انجمن کرلینگ با حضور دکتر عباس نظریان رییس فدراسیون ،محمود عبداللهی رئیس انجمن کرلینگ و بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون در محل فدراسیون برگزار شد. 

در این جلسه رئیس انجمن کرلینگ به ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده در شش ماه گذشته و راه اندازی و فعالیت ها در خصوص برگزاری کلاس ها ،استعدادیابی، اردو ها ،آموزش و تهیه تجهیزات ویژه ورزش کرلینگ پرداخت.

 همچنین مقرر شد در خصوص برنامه های پیش رو ،تقویم سالیانه این رشته در نزدیکترین زمان تدوین و به تصویب برسد.حضور مربی ترکیه ای برای برگزاری دوره های آموزشی و آموزش مربیان ویژه کرلینگ یکی از برنامه های مهم دیگر این انجمن برای آینده عنوان شد.

 همچنین با توجه به نوپا بودن این مجموعه، مقرر شد پیگیری های لازم در خصوص حضور در مجمع جهانی نیز انجام شود که این انجمن هرچه سریع تر از شرایط مدعو به عضویت رسمی فدراسیون جهانی در بیاید. در همین راستا مقرر شد گزارشی از عملکرد این انجمن برای ارسال به فدراسیون جهانی تهیه شود.

  • 15:33
  • 1403/04/02
  • 385