برگزاری جلسه سوم کمپ استعدادهای برتر هاکی روی یخ زیر ده سال در دو بخش بانوان و آقایان

سومین جلسه از کمپ استعدادهای برتر هاکی روی یخ زیر ۱۰ سال در دو بخش دختران و پسران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،جلسه سوم کمپ استعدادهای برتر هاکی روی یخ زیر ۱۰ سال در دو بخش دختران و پسران برگزار شد.

این کمپ در بخش دختران زیر ۱۰ سال امروز جمعه بیست و پنج‌ خرداد در قالب جلسه تمرینی روی یخ و جلسه روانشناسی برگزار شد.

استعداد های برتر هاکی روی یخ دختران زیر نظر شبنم عرب و عباس دهقانی تمرینات خود را دنبال می کنند.

همچنین جلسه سوم کمپ استعداد های برتر زیر ده سال پسران امروز بیست و پنجم خرداد ماه با برگزاری جلسه تمرینی روی یخ ، جلسه آموزش قوانین داوری و جلسه روانشناسی پیگیری شد.

استعدادهای برتر زیر ده سال پسر زیر نظر علیرضا مهدوی و حدیث پورهاشمی تمرینات خود را دنبال میکنند.

  • 12:04
  • 1403/03/26
  • 536