جلسه ارزیابی عملکرد کمیته فری استایل آلپاین/بررسی برنامه های فصل گذشته و ارائه طرح جهت فصل آینده

فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی امروز هشتم خرداد میزبان جلسه ارزیابی عملکرد رشته فری استایل آلپاین بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،جلسه ارزیابی عملکرد رشته فری استایل آلپاین با حضور دکتر عباس نظریان ، فاطمه کیادربندسری ، مرتضی ساوه شمشکی ،بهرام ساوه شمشکی ،حامد ساوه شمشکی (سرپرست کمیته)و اعضا محمد رضا ساوه دورودی و محمد بندعلی در محل فدراسیون برگزار شد.

بر این اساس سرپرست کمیته حامد ساوه شمشکی گزارشی از عملکرد کمیته ارائه کرد و نقاط ضعف و قوت کمیته فری استایل آلپاین بررسی و مقرر شد پروپوزالی از سوی این کمیته جهت تامین زیرساخت های رشته های فری استایل ارائه شود.

برگزاری دوره های مربیگری بین المللی موگول هم از دیگر مواردی بود که تحت عنوان برنامه های کمیته در فصل پیش روی اسکی مطرح شد.

همچنین راه اندازی رشته اسکی کراس در کشور به صورت حرفه ای در دستور کار قرار گرفت.

  • 22:12
  • 1403/03/08
  • 1011