انتخاب کاوه صدقی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن صنفی باشگاهداران استان تهران

عصر روز دوشنبه مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی باشگاهداران استان تهران و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی باشگاهداران استان تهران برگزار و کاوه صدقی به عنوان یکی از اعضای اصلی هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی و به نقل از انجمن صنفی باشگاه داران استان تهران، دومین دوره مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی باشگاهداران استان تهران روز دوشنبه ۲۴ مهرماه در محل سالن فارسی اکادمی ملی المپیک با حضور جمع زیادی از باشگاهداران استان تهران تشکیل شد.

هدف از تشکیل این جلسه، ارائه گزارش هیئت مدیره قبلی انجمن و برگزاری انتخابات دور جدید بود که در نهایت حسن میرزا اقابیک، کاوه صدقی رئیس انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، علی سلامت، حمید رحمانیان و پریسا درشکی به عنوان اعضا اصلی و آقایان الوندی و نورانی به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره انجمن به مدت سه سال انتخاب شدند.

شایان ذکر است انجمن صنفی باشگاهداران استان تهران سه سال پیش تشکیل شده و از این پس دور جدید فعالیت های خود را آغاز خواهد کرد.

  • 07:40
  • 1402/07/26
  • 786