پیگیری سومین مرحله از اردوی آمادگی جوانان المپیک صحرانوردی

مرحله سوم اردوی آمادگی جوامان المپیک صحرانوردی به میزبانی تبریز در حال پیگیری است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، سومین مرحله اردوی آمادگی جوانان المپیک صحرانوردی از هشتم مهرماه در شهر تبریز به میزبانی آذربایجان شرقی در حال برگزاری است.

این مرحله از اردو زیر نظر سمانه بیرامی باهر در حال پیگیری است و ملیکا میرزایی، پرستو آبسالان و امیر محمد ابوالحسن زاده در اردو حضور دارند.

  • 22:26
  • 1402/07/08
  • 1120