۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی جاده فهره الیگودرز به اسلام آباد /راه دسترسی به پیست بین المللی تمندر میسر می شود

با اتصال ۲ استان لرستان و اصفهان از طریق احداث جاده فهره الیگودرز به اسلام اباد اصفهان، راه دسترسی ورزشکاران به پیست بین المللی تمندر فرسش میسر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی ،تعریض و زیرسازی راه فهره الیگودرز به اسلام آباد فریدونشهر اصفهان به طول بیش از ۴ کیلومتر بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

طبق  پیگیری هایی صورت گرفته با راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان زیرسازی این جاده به طول ۴/۳ کیلومتر بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

با توجه به اینکه این جاده راه ارتباطی فهره با بیش از ۳۰ روستا از استان اصفهان را فراهم می کند دارای اهمیت ویژه ای برای هر دو استان می باشد.

همچنین راه دسترسی به پیست بین المللی تمندر فرسش برای ورزشکاران استان اصفهان بخصوص اسکی بازان فریدونشهر میسر خواهد شد.

  • 11:04
  • 1402/06/26
  • 1465