برگزاری نشست تخصصی تحلیلی

نشست تخصصی تحلیلی فرصتها و چالشهای پیش روی ورزش اسکی کشور برگزار شد.

این نشست که با حضور بیش از 30 نفر از متخصصصان و صاحبنظران ورزش اسکی کشور از هیئت های استانی، کمیته های ستادی، ریاست و اعضای فدراسیون برگزار شد، موضوعات مرتبط با ورزش اسکی بویژه اسکی صحرانوردی و آلپاین و همچنین ورزش اسکی در استانها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در ابتدای این نشست که از ساعت 21:30 دقیقه پنجشنبه آغاز شد، ریاست فدراسیون ضمن تشکر از زحمات همه همکاران در اجرای برنامه های ارزشمند فصل برفی 1400 - 1399 علیرغم شرایط سخت دوره کرونا، به ارائه گزارشی از عملکرد 120 روزه فدراسیون پرداخت. 

در ادامه سه سخنران جلسه به ترتیب آقای رئوفی به عنوان نماینده روسای هیتهای استانی، وضعیت اسکی استانها را تشریح نمود. در ادامه آقای مصطفی میرهاشمی به تشریح وضعیت موجود و مطلوب ورزش اسکی صحرانوردی پرداخت و در پایان آقای رستم کلهر به تبیین وضعیت موجود و مطلوب اسکی آلپاین در دهه اخیر پرداخت.

پس از اتمام صحبتهای سخنرانان، تعدادی از حاضرین به اظهار نظر پرداختند و سوالاتی مطرح شد که ریاست و دبیر فدراسیون به ابهامات پاسخ دادند.

از جمله انتظارات اظهار شده از طرف حاضرین در این نشست می توان به برنامه محوری بجای وظیفه محوری فدراسیون، تدوین برنامه 10 ساله ورزش اسکی کشور، تغییر در کمیته های غیرفعال یا کم کار فدراسیون، توسعه رولراسکی در سراسر کشور، توجه ویژه به ظرفیت استانها و استفاده از همه ظرفیتهای ورزش اسکی در پیشبر امور فدراسیون اشاره کرد.

در پایان این نشست که تا 50 دقیقه بامداد روز جمعه به طول انجامید، ریاست فدراسیون ضمن تشکر مجدد از سرکار خانم دکتر شمشکی، سرپرست محترم کمیته تحقیق و توسعه فدراسیون بابت برگزاری این نشست مهم و همچنین حضور همکاران در این نشست اظهار امیدواری کرد این نوع نشست ها در طول سال برگزار گردد تا با استفاده از خرد جمعی، مسیر توسعه ورزش اسکی کشور تسهیل گردد.

  • 00:51
  • 1400/02/12
  • 10271