اجتناب از اسکی در مناطق خارج پیست‌های اسکی

با توجه به ورود یک سامانه بارشی به کشور و اعلام هشدار از سوی سازمان هواشناسی، مانند همیشه از تمامی اسکی بازان گرامی درخواست می‌شود تنها در پیست‌های اسکی به ورزش اسکی بپردازند.

ورزشکاران محترم رشته‌ اسکی برای پیشگیری از بروز حوادث ناگوار از اسکی در مناطق خارج از پیست‌های اسکی و مناطق کوهستانی پرخطر اجتناب کنند.

همچنین اسکی‌بازان گرامی پیش از حضور در پیست‌های اسکی نسبت به کسب اطلاع از شرایط فعالیت پیست‌ها اقدام نمایند.

همچنین مدیران محترم پیست‌ها و هیات های اسکی استانهای فعال از آمادگی خدمات رسانی یا عدم آمادگی اطلاع رسانی دقیق داشته باشند.

  • 06:35
  • 1399/11/07
  • 20428