حضور پر افتخارترین پارالمپین اسکی ایران در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک

فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران انتخاب جناب آقای صادق کلهر پر افتخارترین پارالمپین اسکی ایران و رئیس کمیته جوانان فدراسیون اسکی را به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران را تبریک می‌گوید و برای ایشان در این سمت آرزوی موفقیت دارد.

فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران انتخاب جناب آقای صادق کلهر پر افتخارترین پارالمپین اسکی ایران و رئیس کمیته جوانان فدراسیون اسکی را به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران را تبریک می‌گوید و برای ایشان در این سمت آرزوی موفقیت دارد.

  • 06:34
  • 1399/11/07
  • 23565